Регіональне врядування та розвиток - Regional Governance and Development
Календар проекту

Перший етап

Протягом першого етапу (2005-2010 р.р.), проект РВР, на національному рівні, допоміг у формуванні політики регіонального розвитку шляхом надання консультацій Міністерству економіки України та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, а також через вивчення працівниками цих міністерств досвіду країн Європи та Північної Америки. На регіональному рівні проект сприяв залученню громадськості до врядування, підтримував надання можливості громадянам та громадам самим творити своє майбутнє та зробити розвиток свого регіону, зокрема Закарпатської та Запорізької областей, сталим. Проект співпрацював із органами влади та місцевого самоврядування з метою підвищення підзвітності, прозорості та ефективності їхньої роботи, та зміцнення потенціалу владних інституцій щодо застосування сучасних підходів до стратегічного економічному розвитку на регіональному рівні. Досвід двох пілотних регіонів сприяв формуванню ефективних підходів до  регіонального розвитку в Україну, що було враховано в процесі формулювання політики і практики у цій сфері.

Основні Досягнення

Удосконалено політику регіонального розвитку

Узгодження політики між національним, регіональним та місцевим рівнями

Розроблені стратегії розвитку Запорізької та Закарпатської областей

Регіональні стратегії виконуються

Понад $5 мільйонів залучено до 59 проектів розвитку територій

Розбудова інституцій на регіональному рівні

Виробничі кластери перетворюють регіональну економіку

Підготовлено фахівців з питань регіонального економічного розвитку 

Підготовлено та поширено інформаційні ресурси з питань регіонального економічного розвитку

Питання гендерної рівності враховано

Питання екологічної безпеки враховано

 

Для отримання додаткової інформації про діяльність та результати досягнуті на першому етапі проекту РВР, звертайтеся до Ігоря Санжаровського, керівник проекту в Україні.
Про проект

Проект «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) розрахований на 8 років (2005-2013) та впроваджується Канадським інститутом урбаністики (КІУ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку. Протягом 2005-2010 р.р. проект «РВР» допоміг уряду України у реалізації Державної стратегії регіонального розвитку у двох пілотних регіонах – Запорізькій та Закарпатській областях.

Більше

Стратегічне планування регіонального економічного розвитку
Оцінка соціально-ґендерного впливу у РЕР
Екологічна збалансованість РЕР


РВР співпрацює з проектами КАМР:

Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Проект розробки та впровадження публічної політики (Проект PRISM)

Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України (РЕОП)