Регіональне врядування та розвиток - Regional Governance and Development
Календар проекту

Другий етап

Канадське агентство міжнародного розвитку прийняло рішення про продовження проекту РВР до березня 2013 року. Це сприятиме подальшій підтримці партнерів проекту на центральному та регіональному рівнях поширювати та запроваджувати моделі регіонального розвитку, які булі напрацьовані протягом першого етапу проекту. Основними цілями другого етапу проекту є:

Практична навчальна програма з питань регіонального економічного розвитку

Проект РВР виконується в партнерстві з Головним управлінням державної служби України (ГУДСУ) та Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) і передбачає розробку та впровадження навчальної програми з підвищення кваліфікації для держслужбовців та службовців ОМС з 13 областей України. Зокрема, до навчання залучені такі регіони: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Навчальна програма складається з двох компонентів: перший – розробка та проведення програми навчання тренерів (ПНТ), яка здійснюватиметься українськими та міжнародними експертами і передбачає підготовку тренерів з питань регіонального економічного розвитку; другий – розробка за запровадження курсів підвищення кваліфікації та їх проведення підготовленими тренерами у 13 областях України. Програмою передбачено запровадження курсів підвищення кваліфікації державних службовців за такими напрямами:

·     стратегічне планування розвитку регіону, моніторинг та оцінювання виконання стратегій, із залученням громадськості;

·     впровадження стратегій сталого економічного розвитку через управління проектами;

·     альтернативне фінансування економічного розвитку: інфраструктурні проекти, державно-приватні партнерства та регіональні угоди.

Практично-орієнтована навчальна програма проекту РВР відповідає потребам України щодо підготовки фахівців для органів центральної та місцевої влади та місцевого самоврядування, які володіють знаннями та навичками із використання сучасних інструментів управління регіональним економічним розвитком, та враховують у своїй діяльності питання гендерної рівності та екологічної безпеки.

Державна політика щодо регіонального економічного розвитку

Ґрунтуючись на результатах досягнутих під час першого етапу, проект РВР продовжує співпрацювати з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо перегляду та вдосконалення Державної стратегії регіонального розвитку та ряду законів у сфері регіонального розвитку.

Завершення повного циклу стратегічного планування в Запорізькій області

Проект РВР продовжує співпрацю з Запорізькою областю, однією з двох пілотних областей першого етапу проекту. Співпраця спрямована на завершення формування системи та проведення заходів з моніторингу та оцінювання стратегії розвитку області, і запровадження механізмів залучення фінансування з різних джерел для виконання пріоритетних проектів розвитку регіону.

Розповсюдження знань щодо регіонального економічного розвитку.

Поширення знань з питань регіонального економічного розвитку є пріоритетом проекту РВР. Нові практичні знання заохочуватимуть і допомагатимуть зацікавленим сторонам на національному та регіональному рівнях ознайомитися та впроваджувати найкращі практики розробки та впровадження стратегій регіонального економічного розвитку. Натисніть тут, щоб переглянути увесь перелік публікацій проекту.

 

Наскрізні теми

Гендерна рівність

Проект РВР прагне до інтеграції питань гендерної рівності, як наскрізної теми діяльності, до всіх заходів проекту. Такий підхід базується на розумінні, що для досягнення стійкого і послідовного економічного зростання і розвитку необхідно враховувати специфічні потреби жінок, чоловіків та молоді, а також вплив на кожну з цих груп впроваджуваних стратегій та проектів розвитку територій. Врахування соціальних та гендерних аспектів є актуальним для всіх рівнів державного управління, з різних точок зору, оскільки рішення про пріоритети розвитку, надавані послуги, розроблювані програми та процедури впливають на якість життя молоді, жінок і чоловіків по-різному. Одним з пріоритетних шляхів вирішення цих питань, для проекту РВР, є забезпечення участі цих груп у процесах регіонального розвитку, зокрема стратегічного планування та впровадження стратегій. Навчальна програма проекту РВР дає можливість державним службовцям та зацікавленим групам, які займаються питаннями регіонального економічного розвитку, отримати знання та практичні навики щодо врахування питань гендерної рівності у своїй діяльності.

Навколишнє середовище

Проект РВР керується планом екологічного менеджменту (ПЕМ), який описує методи і практичні наслідки інтеграції питань захисту навколишнього середовища та екологічної безпеки до стратегій та проектів розвитку територій. ПЕМ спирається на міжнародні документи (наприклад Цілі розвитку тисячоліття Організації об’єднаних націй та проекту ООН – Хабітат), положення законодавства Канади (наприклад політику Канадського агентства міжнародного розвитку щодо забезпечення екологічної стійкості, Канадський закон про екологічну оцінку тощо) та природоохоронне законодавство України. Ключовим завданням проекту РВР є забезпечення включення екологічних підходів до стратегій та проектів, розроблюваних та здійснюваних учасниками навчальної програми. В рамках проекту також проведені спеціальні навчання з аналізу впливів на навколишнє середовище та проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) там де це потрібно.

 

Для отримання додаткової інформації про поточні та майбутні заходи проекту РВР, звертайтеся до Ігоря Санжаровського, керівник проекту в Україні. 


Про проект

Проект «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) розрахований на 8 років (2005-2013) та впроваджується Канадським інститутом урбаністики (КІУ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку. Протягом 2005-2010 р.р. проект «РВР» допоміг уряду України у реалізації Державної стратегії регіонального розвитку у двох пілотних регіонах – Запорізькій та Закарпатській областях.

Більше

Стратегічне планування регіонального економічного розвитку
Оцінка соціально-ґендерного впливу
Екологічна збалансованість РЕР


РВР співпрацює з проектами КАМР:

Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Проект розробки та впровадження публічної політики (Проект PRISM)

Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України (РЕОП)