CANADA — UKRAINE
Regional Governance and
Development Project
КАНАДА — УКРАЇНА
Проект «Регіональне
врядування та розвиток
»
Проект реалізується Канадським інститутом урбаністики за підтримки
Канадського агентства міжнародного розвитку
Компонент 200: Розбудова інституційної спроможності
Метою цього компоненту є зміцнення спроможності обласних державних адміністрацій та обласних органів самоврядування у двох пілотних областях здійснювати планування та управління їх діяльністю, а також залучення організацій громадянського суспільства до процесів регіонального розвитку. Підтримка буде надаватись з метою створення у пілотних регіонах інституційного підґрунтя для підвищення можливості досягнення цілей, закладених у Концепції державного регіонального розвитку, а обласним державним адміністраціям – здійснення нових обов’язків.

Метою цього компоненту також є підвищення професійної спроможності співробітників Міністерства у питаннях, які стосуються регіонального розвитку, включаючи шляхи впровадження рекомендацій проекту РВР щодо реформ у сфері регіонального врядування та розвитку.

201 – Оцінка потреб та планування заходів щодо розбудови інституційної спроможності: На національному рівні були здійснені базові дослідження сучасного стану та перспектив зміцнення регіонального врядування, питань гендерної рівності та ситуації з молоддю, ситуації з охороною навколишнього середовища, розвитку громадянського суспільства тощо. Подібні звіти будуть підготовлені для кожної пілотної області, додатково до оцінки сучасного рівня управління, адміністрування, планування, стану розробки стратегії та рівня надання послуг. Ці дослідження будуть слугувати відправним пунктом для оцінки результатів реалізації Проекту.

Звіти щодо базових досліджень становитимуть основу для планів розбудови інституційної спроможності на національному та регіональному рівні, на яких в свою чергу базуватимуться Річні Робочі Плани. Ці плани будуть пропонувати пріоритети та визначати цілі. Ці плани також спиратимуться на оцінку стану розвитку громадянського суспільства та визначатимуть механізми залучення громадянського суспільства у процеси регіонального розвитку на обласному та національному рівні. Ці плани також визначатимуть заходи в рамках Проекту, які необхідно здійснити для того, щоб досягнути ці цілі та відповісти на потреби, із розробкою детальних технічних завдань для всіх заходів та для залучення експертів.

Нарешті, використовуючи підхід залучення громадськості, буде здійснено перегляд політики, програм та бізнес-процесів в кожній обласній державній адміністрації. Після здійснення аналізу організаційної структури будуть розроблені стратегії покращення ситуації та відповідні плани. Ці плани визначатимуть сфери, де необхідно покращення, та розроблятимуть нові підходи, програми та процеси, а також визначатимуть механізми зміцнення інституційної спроможності, які необхідно використати в рамках Проекту та, які відповідають потребам та сприятимуть реалізації цих підходів, програм та процесів.


202 – Проведення заходів щодо розбудови та зміцнення інституційної спроможності органів влади в Україні: Заходи щодо зміцнення інституційної спроможності в Україні будуть фокусуватись на пріоритетних сферах, визначених у національному та регіональних планах зміцнення інституційної спроможності, та деталізованих у відповідних Технічних Завданнях (ТЗ) та Щорічних Робочих Планах. Це буде включати розробку відповідних навчальних програм канадськими експертами та експертами з країн ЦСЄ, навчання на робочому місці (індивідуально або в робочих групах), розробку інших навчальних матеріалів. Учасники цих заходів щодо зміцнення інституційної спроможності можуть включати представників обласних державних адміністрацій, обласних рад, представників агенцій регіонального розвитку, організацій-партнерів (таких як ААРРУ), представників організацій громадянського суспільства, ЗМІ, Міністерства економіки, департаменту регіональної політики і т.ін.

В рамках Проекту також будуть проводитись подібні заходи щодо розбудови та зміцнення інституційної спроможності з метою сприяння реалізації нових підходів, програм та процесів, покликаних покращити ефективність діяльності обласних державних адміністрацій у пілотних регіонах, які буде визначено у організаційних дослідженнях, а також стратегіях та планах покращення ситуації. В цих заходах переважно братимуть участь представники обласних державних адміністрацій.

Специфічні потреби, і, відповідно, заходи щодо зміцнення інституційної спроможності будуть визначені з урахуванням потреб всіх основних учасників Проекту та будуть деталізовані у планах розбудови спроможності, Річних Робочих Планах та Технічних Завданнях (ТЗ).

203 – Організація навчальних візитів, досліджень, обмінів досвідом з Канадою та країнами ЦСЄ: Учасники Проекту на національному та регіональному рівні братимуть участь у навчальних візитах та обмінах досвідом з метою вивчення досвіду Канади та країн ЦСЄ, що стосується вирішення проблем та викликів для розвитку на субнаціональному рівні, а також з метою встановлення партнерств та інституційних зв’язків. Учасники цих заходів будуть ділитись досвідом з іншими учасниками в Україні. Також, з метою поглиблення розуміння релевантного досвіду для українських учасників можуть бути організовані стажування в Канаді та країнах ЦСЄ. Нарешті, Проект матиме можливість підтримувати участь українських учасників у конференціях та семінарах в інших країнах, а також поїздки українських експертів та урядовців з метою здійснення досліджень.

204 – Проведення досліджень кращих практик та розповсюдження результатів: Проект розповсюджуватиме кращі практики, досвід, релевантні навчальні матеріали з інших місць та проектів між учасниками на національному та регіональному рівні (не обмежуючись пілотними областями). Це буде зроблено шляхом видання бюлетенів Проекту, щорічних звітів, та організації та проведення форумів. Навчальні та тренінгові матеріали, звіти тощо також будуть розміщені та сайті Проекту.

Разработка сайта - Wizardry
Система управления сайтом Contentum
Досуг. porno ru.