CANADA — UKRAINE
Regional Governance and
Development Project
КАНАДА — УКРАЇНА
Проект «Регіональне
врядування та розвиток
»
Проект реалізується Канадським інститутом урбаністики за підтримки
Канадського агентства міжнародного розвитку
Компонент 100: Надання консультацій центральним органам виконавчої влади та сприяння налагодженню діалогу „центр-регіон” та „регіон-регіон”
Метою цього компоненту є підтримка розробки та реалізації політики регіонального розвитку та регіонального врядування шляхом надання Міністерству економіки України консультацій щодо практичних аспектів реалізації політики регіонального розвитку. Цей компонент також має на меті сприяти збільшенню підтримки реформ учасниками та бенефіціаріями Проекту. Більше того, форуми Проекту РВР сприятимуть налагодженню міжрегіонального діалогу та діалогу між центром та регіонами. Метою форумів є зменшення прогалин в комунікації і, таким чином, сприяння зменшенню надмірної централізації процесу регіонального врядування.

101 – Здійснення аналізу та надання рекомендацій щодо політики регіонального розвитку: Метою цього компоненту є підтримка розробки та реалізації політики регіонального розвитку та регіонального врядування шляхом надання Міністерству економіки України консультацій щодо практичних аспектів реалізації різноманітних аспектів політики регіонального розвитку. Кожного року Департамент регіональної політики Міністерства економіки має здійснювати аналіз результатів реалізації „Державної стратегії регіонального розвитку”. В той же час, Департамент має готувати щорічний план реалізації Стратегії, який визначає пріоритети уряду на наступний рік. Канадські експерти, а також експерти з країн ЦСЄ надаватимуть рекомендації та технічну експертизу, що допоможе Міністерству у перегляді та реалізації державної стратегії, а також іншим потребам Міністерства, які пов’язані з Проектом, та які визначатимуться шляхом постійного процесу оцінки потреб. Це включатиме консультації щодо змісту розроблюваних документів та підготовку відповідного навчального матеріалу. Буде також проаналізовано досвід Канади та деяких країн ЦСЄ з метою запозичення цього досвіду, якщо він є релевантний.

102 – Проведення форумів з регіонального врядування та розвитку: Метою цього компоненту є проведення міжрегіонального Форуму з метою надання допомоги Міністерству економіки України у просуванні та реалізації стратегії регіонального розвитку уряду України. Форум сприятиме встановленню діалогу між представниками Міністерств та регіональних органів влади. Учасники форуму включатимуть представників Міністерства економіки, Секретаріату Президента, Верховної Ради України, голів обласних державних адміністрацій, представників регіонального та місцевого самоврядування, КІУ, ЄРУ, канадських експертів та експертів з країн ЦСЄ, партнерських організацій таких як ААРРУ, представників організацій громадянського суспільства, інших проектів технічної допомоги.

Додаткові форуми можуть проводитись на регіональному рівні з метою допомоги у просуванні та реалізації стратегії регіонального розвитку уряду України. Ці форуми сприятимуть створенню діалогу між представниками регіональних органів влади різних областей та між представниками центральних органів влади на регіональному рівні, обласних державних адміністрацій, обласних рад в рамках певної області. До участі в цих форумах будуть запрошені релевантні представники органів влади на національному та регіональному рівні.

Разработка сайта - Wizardry
Система управления сайтом Contentum
Русское порно бесплатно. Порно