CANADA — UKRAINE
Regional Governance and
Development Project
КАНАДА — УКРАЇНА
Проект «Регіональне
врядування та розвиток
»
Проект реалізується Канадським інститутом урбаністики за підтримки
Канадського агентства міжнародного розвитку
Компонент 300: Розроблення регіональних стратегій розвитку із залученням громадськості
Метою цього компоненту є підтримка розробки моделей та підходів до процесів стратегічного планування із залученням громадськості шляхом допомоги у розробці інтегрованих стратегій розвитку регіону та відповідних планів дій для двох пілотних областей та проведення навчальних заходів та передачі ноу-хау з метою підтримки реалізації цих планів дій із залученням громадськості.

301 – Створення партнерств для планування та реалізації регіональних стратегій розвитку: Проект сприятиме підвищенню обізнаності представників приватного сектору, громадянського суспільства та громадськості як такої щодо цінності стратегічного планування регіонального розвитку та визначатиме механізми залучення громадськості до цього процесу. Дані механізми зміцнять комунікацію та координацію між обласною державною адміністрацією та учасниками з регіонів. Ця діяльність також включатиме визначення середовища, в якому діють учасники Проекту, у кожній пілотній області, а також визначення та залучення до Проекту найбільш активних учасників.

302 – Моделювання, оцінка проблемних питань: Проект допомагатиме регіональним органам влади у формулюванні стратегічного бачення розвитку області, використовуючи механізми залучення громадськості до оцінки пріоритетів та проблем розвитку, а також до досягнення консенсусу між органами влади, громадянським суспільством, приватним сектором та широкою громадськістю щодо використання обмежених ресурсів для реалізації стратегічного бачення розвитку області. Що стосується розробки бачення розвитку області із залученням громадськості, цей процес може включати: a) аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз, а також викликів, які треба подолати, б) визнання розвитку та зростання як основних цілей стратегії області, в) визначення стратегічних напрямків, г) визначення пріоритетності цілей, д) створення партнерів для реалізацій спільних дій, та є) застосування стратегічного бачення.

303 – Базові дослідження: Спираючись на досягнення стратегічного бачення розвитку області та оцінку пріоритетів розвитку в рамках підкомпоненту 302, Проект допомагатиме партнерам у пілотних областях здійснювати дослідження з метою досягнення глибокого розуміння сучасної ситуації в пілотній області (соціальній, економічний, ситуації з охороною навколишнього середовища тощо) та розуміння тенденцій розвитку. Метою проведення цих досліджень є отримання інформації щодо наявних ресурсів, потреб тощо, з тим, щоб сприяти поінформованому процесу планування розвитку. Передбачається, що ці дослідження матимуть елемент залучення громадськості, допомагаючи учасникам Проекту в області ділитись знаннями та впливати цими знаннями на процес прийняття рішень щодо планування розвитку. Передбачається, що здійснення досліджень складатиметься з трьох основних компонентів: 1) збір та аналіз вже існуючих джерел та інформації, 2) збір основних, первинних даних, якщо їх немає у вторинних джерелах, та 3) пропозиції щодо складу робочої групи (груп) – експертів та представників відповідних секторів, які б сприяли всебічному аналізу основних проблем та викликів для розвитку та надавали б необхідний аналіз.

304 – Підтримка розробки стратегій регіонального розвитку, а також планів дій у пріоритетних сферах: Спираючись на результати аналізу ситуації в області, а також визначення основних проблем та пріоритетів для розвитку, Проект допомагатиме у створенні партнерств між обласними державними адміністраціями та іншими регіональними учасниками Проекту, особливо обласними радами, з метою розробки інтегрованої стратегії регіонального розвитку. Проект сприятиме здійсненню процесу планування, визначенню учасниками процесу планування основних пріоритетів для розвитку регіону; визначатиме цілі; допомагатиме у формулюванні інтегрованої стратегії розвитку для області. Цей процес також включатиме розробку відповідних планів дій з метою реалізації пріоритетів, визначених у стратегії.

305 – Підтримка реалізації стратегій регіонального розвитку та планів дій у пріоритетних сферах: Проект надаватиме підтримку області у реалізації цих розроблених стратегій та планів дій шляхом надання рекомендацій, навчальні заходи, передачі ноу-хау тощо у відповідності до потреб учасників Проекту.

Разработка сайта - Wizardry
Система управления сайтом Contentum
Русское порно бесплатно. Секс . электрочайники