Регіональне врядування та розвиток - Regional Governance and Development
Календар проекту

Канадський інститут урбаністики (CUI)
Канадський інститут урбаністики – це неприбуткова організація, діяльність якої спрямована на вироблення рішень щодо важливих питань, які мають вплив на якість життя в урбанізованих районах та передання даних рішень більш широкій аудиторії шляхом використання різних засобів масової інформації. CUI об’єднує експертів з різних дисциплін з тим, щоб об’єднати людей, фінансові ресурси та ідеї з метою побудови сильних громад та конкурентноспроможних урбанізованих районів в Канаді та у цілому світі загалом.

Більш детальну інформацію щодо діяльності інституту можна отримати на вебсайті організаціїПро проект

Проект «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) розрахований на 8 років (2005-2013) та впроваджується Канадським інститутом урбаністики (КІУ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку. Протягом 2005-2010 р.р. проект «РВР» допоміг уряду України у реалізації Державної стратегії регіонального розвитку у двох пілотних регіонах – Запорізькій та Закарпатській областях.

Більше

Стратегічне планування регіонального економічного розвитку
Оцінка соціально-ґендерного впливу у РЕР
Екологічна збалансованість РЕР


РВР співпрацює з проектами КАМР:

Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Проект розробки та впровадження публічної політики (Проект PRISM)

Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України (РЕОП)