CANADA — UKRAINE
Regional Governance and
Development Project
КАНАДА — УКРАЇНА
Проект «Регіональне
врядування та розвиток
»
Проект реалізується Канадським інститутом урбаністики за підтримки
Канадського агентства міжнародного розвитку
IV Національний Форум "Стратегії конкурентоздатності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід" - Київ, 12 листопада 2008 р.
12 листопада за сприяння Міністерства економіки України та Асоціації агенцій регіонального розвитку України (ААРРУ) у рамках проекту “Регіональне врядування та розвиток” було проведено четвертий щорічний форум: “СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД”.

Форум був організований з метою зміцнення діалогу між центральними та місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, навчальними та дослідницькими закладами України, проектами міжнародної технічної допомоги у сфері регіонального розвитку. Учасники форуму мали можливість обговорити кращий міжнародний та вітчизняний досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку.

У форумі взяли участь 105 осіб, серед яких представники центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, агенцій регіонального розвитку, організацій громадянського суспільства, міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної технічної допомоги, наукових кіл з Києва та 20 областей України, а також експерти з Канади та Польщі.

Форум складався з пленарного засідання та двох тематичних секцій. Сергій Романюк, заступник Міністра економіки України, відкрив форум та головував на пленарному засіданні. Перед початком роботи форуму з вітальним словом виступили Анатолій Матвієнко, народний депутат України та Шеррі Грівз, перший секретар Посольства Канади в Україні. На пленарному засіданні були заслухані такі виступи та презентації: Глен Мюррей, Президент Канадського інституту урбаністики представив стратегії конкурентоспроможності міст та регіонів; Гжегож Горжеляк, професор Варшавського університету виступив з презентацією щодо конкурентоспроможності регіонів в глобалізованій економіці; Євген Фишко, Директор Департаменту регіональної політики розповів про діяльність Міністерства регіонального розвитку та будівництва України задля підвищення конкурентоспроможності регіонів України; Валерій Воротін, Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень зробив доповідь на тему «Конкурентоспроможність як об’єкт державного регулювання»; Олександр Сін, Заступник голови Запорізької обласної адміністрації зробив презентацію на тему «Стратегічне планування як інструмент підвищення конкурентоспроможності Запорізької області»; Володимир Нудельман, професор Київського національного університету будівництва та архітектури повідомив про шляхи підвищення конкурентоспроможності українських міст.
У другій частині роботи форуму його учасники мали можливість працювати у секціях. Зокрема, під час першої секції “Потенціал конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації” були обговорені такі питання як: регіональні венчурні фонди інноваційного розвитку; державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій; регіональна конкурентоспроможність і євроінтеграційні процеси в контексті глобалізації; рух інвестицій у східному напрямку тощо. Серед виступаючих були Ростислав Лукач, директор Департаменту інституційного розвитку ринків капіталу та корпоративного управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Мирослава Лендьел, доцент Ужгородського національного університету, Олександр Кілієвич, доцент кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України та Василь Папп, заступник начальника Головного управління економіки Закарпатської обласної державної адміністрації. Головувала на секції Олена Нижник, Директор Департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України.

Світлана Слава, доцент Ужгородського національного університету, експерт проекту «Регіональне врядування та розвиток», головувала протягом другої секції “Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону: політика, інструменти та інституції». Учасники секції мали можливість обговорити питання кластерізації економіки за кордоном та в Україні, закордонний досвід розробки інструментів та політики, що стимулюють регіональну конкурентоспроможність, а також механізми залучення інвестицій до розвитку регіональної інфраструктури.
Успішне проведення форуму надало можливість проекту зібрати велику кількість ідей та пропозицій від основних зацікавлених сторін у сфері регіонального врядування та розвитку, які будуть надзвичайно важливими для формування наступного етапу реалізації проекту відповідно до потреб України.


  Програма Форуму

  Глен Мюррей, Президент Канадського інституту урбаністики Cтратегії конкурентоспроможності міст та регіонів

  Гжегож Горжеляк, EUROREG, Варшавський університет Конкурентоздатні регіони у глобалізованій економіці

  Валерій Воротін, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Конкурентоспроможність як об’єкт державного регулювання

  Олександр Сін, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Стратегічне планування як інструмент підвищення конкурентоспроможності Запорізької області

" border=0>  Олена Нижник, директор Департаменту регіонального розвитку, Міністерство економіки України. Потенціал конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації

  Ростислав Лукач, директор Департаменту інституційного розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Регіональні венчурні фонди інноваційного розвитку: нова пропозиція від держави

  Мирослава Лендьел, доцент Ужгородського національного університету. Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій

  Олександр Кілієвич, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України. Регіональна конкурентоспроможність і євроінтеграційні процеси в контексті глобалізації

  Василь Папп, заступник начальника Головного управління економіки, Закарпатська обласна державна адміністрація. Рух інвестицій у східному напрямку

  Станіслав Соколенко, Президент Міжнародної фундації сприяння ринку. Інноваційні кластери за кордоном та в Україні – інструмент розвитку конкурентоспроможності національної та регіональної економіки

  Світлана Слава, доцент Ужгородського національного університету. Інвестиційно-інноваційні засади формування конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід

  Марія Ковалів, заступник голови Ради Асоціації економічного розвитку Івано-Стимулювання конкурентоздатності регіону шляхом використання наявних туристично-рекреаційних ресурсів: досвід Івано-Франківської області

  Богдан Винницький, Проект партнерства Канада-Україна “Регіональне врядування та розвиток”. Підвищення економічної конкурентоспроможності регіонів в Онтаріо, Канада

Разработка сайта - Wizardry, 2006
Система управления сайтом Contentum