CANADA — UKRAINE
Regional Governance and
Development Project
КАНАДА — УКРАЇНА
Проект «Регіональне
врядування та розвиток
»
Проект реалізується Канадським інститутом урбаністики за підтримки
Канадського агентства міжнародного розвитку
Список ресурсів
• Українське законодавство щодо регіонального врядування та розвитку
  Постанова Кабінету Міністрів України № 1653:"Про утворення Ради розвитку регіонів" від 29 листопада 2006 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України № 1001: "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" від 21 липня 2006р.

  Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року

Закон України: "Про стимулювання регіонального розвитку"   Закон України: "Про стимулювання регіонального розвитку"

  Закон України: "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

  Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. № 263: "Про запровадження моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій"

  Послання Президента України до Верховної Ради України: Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки

- Адміністративно-територіальна реформа в Україні
- Досвід Канади у галузі регіонального врядування та розвитку
- Досвід Європи у галузі регіонального врядування та розвитку
- Словник термінів
Глосарій термінів з місцевого економічного розвитку:
Разработка сайта - Wizardry
Система управления сайтом Contentum